Kontakt

V případě otázek kontaktujte prosím:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4
mail: cz.info@gsk.com
tel: +420 222 001 111

Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com.

© 2017 skupina firem GSK nebo její poskytovatelé licence.