Příčiny bolesti

Bolest se vyskytuje v mnoha různých formách, např. bolest hlavy, zad, svalů nebo klubů. Nejenže má rozmanité formy, ale i způsob, jakým je bolest vnímána, je u každého jiný. Vnímání stejné bolesti různými lidmi může být od „nepatrné“ až po „nesnesitelnou“. Jedno však mají společné: lidé trpící bolestí se jí chtějí co nejdříve zbavit.

Bolest má však velice důležitou funkci. Jedná se o varovný signál vysílaný tělem. Pokud bolest přichází opakovaně po delší dobu, tělo pravděpodobně upozorňuje na onemocnění nebo psychickou zátěž. Bolest se objevuje, když fyzikální, teplotní, chemické nebo elektrické impulsy překročí určitý práh – jinými slovy, když dochází k určitému poškození těla. Toto poškození je následně právě příčinou bolesti.

Odkud bolest pochází?Tzv. čidla bolesti nacházející se ve všech tkáních, stejně tak v kůži a ve všech orgánech jsou aktivována nervovými mediátory bolesti, které přes dlouhé nervové trakty posílají informace do míchy, která plní funkci „ústředny“. Každý, kdo se popálí o horkou plotnu sporáku, reflexivně stáhne ruku zpět a až potom začne vnímat bolest. Mícha přenáší signál bolesti do mozku, kde je zpracován v různých centrech. Tento impuls je vnímán jako bolest ve chvíli, kdy dorazí do talamu, což je velká část mezimozku. Limbický systém, oblast mozku, která jako první zpracovává smyslové vjemy, vyhodnotí bolest emocionálně. Mozková kůra identifikuje místo bolesti a vyhodnotí její intenzitu. Podle výsledku mohou tyto zpracovávací postupy uvést v činnost inhibitory bolesti. Mozek následně odesílá impulsy zpět do místa jejich původu.

Cviky podle druhu bolesti

Cviky podle druhu bolestiCviky podle druhu bolesti

Zjistěte, které cviky vám mohou pomoci předcházet různým druhům bolesti – od bolesti zad až po bolest kloubů.

Více informací

Průvodce bolestí

Průvodce bolestíObjevte RADOST
Z POHYBU

Vyzkoušejte náš jednoduchý interaktivní nástroj, který vám pomůže najít ta nejlepší cvičení, léčebné postupy a tipy vhodné právě pro vás.

Více informací

Produkty Voltaren

Produkty VoltarenVoltaren - vrátí radost z pohybu

Volně prodejné léčivé přípravky registrované pod značkou Voltaren nabízí různé formy řešení při léčbě bolesti pohybového aparátu.

Více informací

© 2017 skupina firem GSK nebo její poskytovatelé licence.